RODO - ochrona i przetwarzanie danych osobowych


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHW ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO HOTELARSKICH IM. EMILII GIERCZAK
W KOŁOBRZEGU

Informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 13,  tel. 943540583
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: ido@ekonom.kolobrzeg.pl, tel. 943540583  lub listownie: Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich, ul. Łopuskiego 13 ,78 -100 Kołobrzeg,
  3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym,
  4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do  realizacji prawnie uzasadnionych zadań Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich w Kołobrzegu,
  5. Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy,
  6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu,
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa,
  8. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem),
  9. Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
  10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016). 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Stankiewicz - Dyrektor , w dniu:  30‑05‑2018 10:40:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35 476 18 wew. 151 fax: 94 354-46-42
, w dniu:  30‑05‑2018 10:40:55
Data ostatniej aktualizacji:
30‑05‑2018 10:48:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie